Η τελική βαθμολογία στο IELTS προκύπτει ως ο μέσος όρος των 4 τμημάτων της εξέτασης (Reading, Writing, Listening, Speaking), με στρογγύλευση στην πλησιέστερη μονάδα ή μισή μονάδα.

Παραδείγματα

Listening score = 7 Rading score = 6 Wtiting score = 6 Speaking score = 7 Μέσος όρος = 7 + 6 + 6 + 7 = 26/4 = 6,5 Listening score = 6 Rading score = 6 Wtiting score = 6 Speaking score = 7 Μέσος όρος = 6 + 6 + 6 + 7 = 25/4 = 6,25 = 6,5 Listening score = 5,5 Rading score = 6 Wtiting score = 6 Speaking score = 7 Μέσος όρος = 5,5 + 6 + 6 + 7 = 24,5/4 = 6,125 = 6,0 Επομένως, το 0,25 και το 0,75 είναι “υπέρ του υποψήφιου”, όπως φυσικά και το 0,375 και το 0,875, καθώς στρογγυλεύονται προς τα πάνω, ενώ το 0,125 και το 0,625 είναι “σε βάρος του υποψήφιου”, καθώς στρογγυλεύονται προς τα κάτω.

Παραδείγματα

Το 6,125 στρογγυλεύεται σε 6,0 Το 6,25 στρογγυλεύεται σε 6,5 Το 6,375 στρογγυλεύεται σε 6,5 Το 6,625 στρογγυλεύεται σε 6,5 Το 6,75 στρογγυλεύεται σε 7,0 Το 6,875 στρογγυλεύεται σε 7,0 Το σημαντικότερο για τον υποψήφιο του IELTS είναι ότι όλες οι ενότητες της εξέτασης είναι ΙΣΟΤΙΜΕΣ, καθώς συμμετέχουν εξίσου στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.