Η προφορική εξέταση του IELTS είναι στην ουσία μία συζήτηση μεταξύ του υποψήφιου και ενός εξεταστή. Διαρκεί 11-14 λεπτά και  αποτελείται από 3 μέρη.

Στο πρώτο μέρος των προφορικών του IELTS, υποψήφιος και εξεταστής συστήνονται και στη συνέχεια οι υποψήφιοι απαντούν σε γενικές ερωτήσεις για τους εαυτούς τους, την εργασία/τις σπουδές τους, τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και σε διάφορες άλλες ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Αυτό το μέρος διαρκεί 4-5 λεπτά.

Στο δεύτερο μέρος, ο υποψήφιος λαμβάνει μία κάρτα στην οποία αναφέρονται ορισμένα στοιχεία σχετικά με ένα θέμα και καλείται να μιλήσει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Του δίνεται περίπου ένα λεπτό για να προετοιμαστεί και να κρατήσει κάποιες σημειώσεις – εφόσον το θεωρεί σκόπιμο – πριν αρχίσει να μιλάει για περίπου 1-2 λεπτά. Ο εξεταστής στη συνέχεια κάνει στον υποψήφιο μία ή δύο ερωτήσεις πάνω στο ίδιο θέμα.

Στο τρίτο μέρος ο εξεταστής και ο υποψήφιος κάνουν μία γενική συζήτηση πάνω σε θέμα/θέματα που σχετίζεται/-ονται με το θέμα συζήτησης του δεύτερου μέρους. Η συζήτηση αυτή διαρκεί περίπου 4-5 λεπτά.

Χρήσιμα tips:
1) Η «ποιότητα» των ιδεών του υποψήφιου δεν βαθμολογείται. To IELTS είναι ένα τεστ Αγγλικών και όχι τεστ ευφυΐας ή συνέντευξη εργασίας. Αυτό που μετράει είναι ο υποψήφιος να είναι εντός θέματος και ο λόγος του να έχει συνοχή.

2) Η προφορική εξέταση του IELTS ηχογραφείται. Για πολλούς υποψήφιους αυτό σημαίνει πρόσθετο άγχος. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η ηχογράφηση γίνεται κυρίως στα πλαίσια διασφάλισης ποιότητας της εξέτασης IELTS. Αυτός που αξιολογείται μέσω της ηχογράφησης είναι ο εξεταστής, όχι ο υποψήφιος. Ένας δεύτερος λόγος είναι να υπάρχει διαθέσιμο το ηχητικό υλικό της προφορικής εξέτασης σε περίπτωση που ο υποψήφιος ζητήσει αναβαθμολόγηση.